ARGOS ART CENTRE 
Argos Art Center Part 3
The museum of Atelier Argos Art in which the various art projects are presented in a virtual space in a context of people and measure.
This series focuses on the RGB-DNA Vertical Stripes project.


ARGOS ART CENTER​​​​​​​
Argos Art Centre Deel 3
Het museum van Atelier Argos Art waarin de diverse kunstprojecten in een virtuele ruimte gepresenteerd worden in een context van mens en maat.
In deze serie staat het project RGB-DNA Verticale Strepen Centraal.
Back to Top