ARGOS ART CENTREĀ 
Argos Art Center Part 1 & 2
The museum of Atelier Argos Art in which the various art projects are presented in a virtual space in a context of people and measure.
This series focuses on two projects:
Kaleidoscope Debris01 project and the RGB DNA Shadow project.

ARGOS ART CENTER
Argos Art Centre Deel 1 & 2
Het museum van Atelier Argos Art waarin de diverse kunstprojecten in een virtuele ruimte gepresenteerd worden in een context van mens en maat.
In deze serie staan twee projecten Centraal:
Caleidoscoop Debris01 project en het RGB-DNA Schaduw project.
Back to Top