The Creatures Series was a digital experiment in Bryce and Adobe Photoshop with photos, materials and typography. The photos and materials were projected and mapped on simple 3D shapes. The renderings were then provided with titles that typographically match the images.

De Creatures Series was een digitaal experiment in Bryce en Adobe Photoshop met foto's, materialen en typografie. De foto's en materialen werden geprojecteerd en gemapd op eenvoudige 3D vormen. De renderings werden daarna voorzien van titels die op typografische wijze aansluiten bij de beelden.
Back to Top