Double Faces is a digital experiment with pictures of famous and less famous people. People who struggle with each other or against each other. Fighting in politics, in war and / or religion. Contributors or opponents. Civil rights activists and mass murderers. The photos are combined on the iPhone in the app "Diana" and then edited in Illustrator. Performances include six colors to create something greater abstraction. Many combinations will follow.

Double Faces is een digitaal experiment met foto's van bekende en minder bekende personen. Mensen die met elkaar streden of tegen elkaar. Strijdend in de politiek, in oorlog en/of religie. Medestanders of tegenstanders. Burgerrechten activisten en massa moordenaars. De foto's zijn op de iPhone gecombineerd in de app "Diana" en daarna bewerkt in Illustrator. Uitvoeringen in o.a. 6 kleuren om de abstractie iets groter te maken. Vele combinaties zullen nog volgen.
Back to Top