This series is made with iPhone 5S, Camera, Camera + and converted with Pixelmator for iOS and finished with Snapseed. The basic photo consists of parts of special paper bags used for milk powder. The milk powder is made for young animals such as calves, piglets and lambs. Each group and customer has his own paper bag. During the production process, the upper part of the bags is cut and collected in a paper press.
The basic scan gives an image of 'digital waste', which is then converted to 'digital aesthetics' with Pixelmator. All images are made from a file by turning 360 degrees. The different images are made approximately 6 degrees.

Deze serie is gemaakt met iPhone 5S, Camera, Camera + en omgezet met Pixelmator for iOS en afgewerkt met Snapseed. De basisfoto bestaat uit onderdelen van speciale papieren zakken die voor melkpoeder worden gebruikt. Het melkpoeder is gemaakt voor jonge dieren zoals kalveren, biggen en lammeren. Elke groep en klant heeft zijn eigen papieren zak. Tijdens het productieproces wordt het bovenste gedeelte van de zakjes gesneden en verzameld in een papieren pers.
De basisfoto geeft een beeld van 'digitaal afval,' dat daarna met Pixelmator omgezet word in 'digitale esthetica'. Alle afbeeldingen zijn gemaakt uit een bestand door totaal 360 graden te draaien. De verschillende beelden zijn ongeveer per 6 graden gemaakt.
​​​​​​​
Back to Top