Room boundaries
(ENG) Photo series taken with an iPhone XR. Theme is the transition from one space to another. From the outside to the inside, from kitchen to room, from bedroom to hallway. 
The photos were taken during the emptying of my mother-in-law's house. She had sold her house and moved into an apartment at the age of 85, after more than 50 years. 4 months later she passed away ...


Kamer grenzen 
(NL) Fotoserie gemaakt met een iPhone XR. Thema is de overgang van de ene ruimte naar de andere. Van buiten naar binnen, van keuken naar kamer, van slaapkamer naar gang.
De foto’s werden gemaakt tijdens het leeghalen van de woning van mijn schoonmoeder. Ze had haar huis verkocht en ging op haar 85ste, na ruim 50 jaar verhuizen naar een appartement. 4 mmaanden later overleed ze...
Back to Top