RGB-DNA-ShadowDirection
INTRO
(NL) Het RGB DNA SchaduwRichting Project gaat over de relatie tussen klassieke driedeling en schema’s, de relatie tussen vorm en volgorde en de relatie tussen cijfers en kleurmodellen.
De inspiratie voor dit project beweegt zich tussen het Abstract Expressionisme, Minimalisme, Hard-Egde, Conceptuele Kunst, Op-Art, Colorfieldpainting en ZERO/NUL Kunst.
Daarnaast speelt toeval en systematiek een belangrijke rol.  Toeval vanwege de wijze waarop kleuren bij elkaar komen en systematiek door de basisregels van combineren die wordt toegepast.
(ENG) The RGB DNA ShadowDirection Project is about the relationship between classical triplets and diagrams, the relationship between form and order and between numbers and color models.
The inspiration for this project is between Abstract Expressionisme, Minimalism, Hard-Egde, Conceptual Art, Op Art, Colorfield Painting and ZERO / NUL Art.
Coincidence and systematics also play an important role. Coincidence because of the way colors come together and systematically because of the basic rules of combining that are applied.