Ego Documenta - Art Works
For the exhibition "Ego Documenta" in 2003/2004, by Felix de Rooy, Atelier Argos made a number of works. 
The concepts were conceived by Felix. The design and execution were in the hands of Argos.
The exhibition took place at the Wereldmuseum in Rotterdam.
The entire exhibition was devised in 3D and designed in Bryce.
Afterwards, the various components were developed in Indesign, Illustrator and Photoshop. 
Ancestral Roots was printed in parts on polyester cloth.
Marks of the Soul was carried out in texts lasered steel on steel and acid-treated steel plate.
Confession of a Motherf • cker was printed on canvas.
The exhibition was sponsored by the Wereldmuseum Rotterdam and the Phenix Foundation, Rotterdam.

Ego Documenta - Kunstwerken
Voor de expositie "Ego Documenta" in 2003/2004, van Felix de Rooy, maakte Atelier Argos een aantal werken. 
De concepten waren bedacht door Felix. De vormgeving en uitvoering waren in handen van Argos.
De expositie vond plaats in het Wereldmuseum te Rotterdam.
De gehele expositie was uitgedacht in 3D en ontworpen in Bryce.
Daarna werden de diverse onderdelen uitgewerkt in Indesign, Illustrator en Photoshop. 
Ancestral Roots werd in delen geprint op polyesther doek.
Marks of the Soul werd uitgevoerd in uit gelaserde teksten in staal, op staal en met zoutzuur behandelde stalen plaat. 
Confession of a Motherf•cker werd geprint op doek.
De expositie was gesponsord door het Wereldmuseum Rotterdam en de Phenix Foundation, Rotterdam.

You may also like

Back to Top